04.02.2019 г. /понеделник/ е определен за неучебен ден със заповед  РД-12-62/01.02.2019г. на кмета на община Нова Загора.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019г. /сряда/ по седмичното разписание за 2 срок.

Новите шкафчета са монтирани и в двете учебни сгради на училището. СУ „Христо Ботев” в гр. Нова Загора е сред успешно кандидатствалите по националната програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ и получи съфинансирането по проекта. Така за всички ученици от 1-ви до 7-ми клас са осигурени  индивидуални шкафчета с отделно заключване. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала, екипи за физическо възпитание и други материали. 

Ученици от клуб " Млади възрожденци" към СУ " Христо Ботев" се включиха в тържественото отбелязване на 141 години от Освобождението на града ни от турско робство.

С едноминутно мълчание и поднасяне на цветя учениците почетоха паметта на загиналите за свободата ни.

      На 19.12.2018г. в театър „М.Балкански“ се проведе традиционният за СУ“Хр. Ботев“ Коледен благотворителен концерт под наслов“Коледа в сърцето“. Сценарият бе изготвен от Пресиана Минчева от 9а клас и г-жа Мариела Симеонова. С удоволствие в двата спектакъла за своите съученици, родители и учители отправиха коледарски наричания   малките коледари и изпяха китка от народни песни ученички  от начален етап под ръководството на г-н Стефан Коев и г-н Младен Петков.

 

Oт 22.12.2018 г. до 02.01.2019 г. /включително/ – коледна ваканция за всички ученици.

Начало на учебните занятия 03 януари 2019 г. /четвъртък/ по установеното разписание на часовете.

        На 7 ноември екип от СУ „Христо Ботев“ посрещна гости по НП „Квалификация” – „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура”.

         През учебната 2018/2019 година в СУ „Христо Ботев” новоназначените учители навлизат в спецификата на учителската професия чрез взаимодействието им с учители наставници. 
         В училищната система процесът на наставничество се изразява в предаване на знания и умения от по-опитния и квалифициран учител на неговия наставляван млад колега. Старши учителите Катя Игнатова и Веселина Господинова ще наставляват през цялата учебна година новоназначените учители Иван Иванов, Станислава Кръстева, Михаела Герджикова, Михаела Михайлова, Мариета Славова и Стефан Коев.

Ръководството на СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, обл. Сливен кани всички родители, настойници и лица, които полагат грижи за учениците, на приемни вечери на учителите от училището, които ще се се проведат както следва:
- за учениците от V, VI и VII клас - на 26.11.2018 г. /понеделник/ от 18.30 ч.
- за учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас - на 28.11.2018 г. /сряда/ от 18.30 ч.
Графикът с разпределението на учителите по класни стаи ще бъде окачен на видно място във фоайето на I етаж.

От ръководството