I клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

В изпълнение на заповед № РД-06-463 от 08.02.2023 г. на директора на училището г-жа Бойка Няголова Ви уведомяваме, че всички деца, чиито родители са подали заявление за участие в I етап на класиране, са класирани. /прилагаме списък с входящите номера на заявленията/

Записването на бъдещите първокласници започва на 05.06.2023 г. /понеделник/ и ще продължи до 12.06.2023 г. /понеделник/ включително в централна сграда, класна стая № 1.

Работно време на комисията:

- от 05 до 12.06.2023 г. - от 7.30 ч. до 18.30 ч.

Необходимите документи, които трябва да носите при записването, са:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/

2. Копие от удостоверението за раждане на детето /представя се оригинал за сверка/

3. Имунизационен статус.

4. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител/настойник/лице, което полага грижи за детето /при поискване за сверка/

5. Други документи /при необходимост/

Очакваме Ви!

За информация: Неделина Кожухарова, технически секретар

сл. тел. 0893 653 307