Ученици от клуб " Млади възрожденци" към СУ " Христо Ботев" се включиха в тържественото отбелязване на 141 години от Освобождението на града ни от турско робство.

С едноминутно мълчание и поднасяне на цветя учениците почетоха паметта на загиналите за свободата ни.

      На 19.12.2018г. в театър „М.Балкански“ се проведе традиционният за СУ“Хр. Ботев“ Коледен благотворителен концерт под наслов“Коледа в сърцето“. Сценарият бе изготвен от Пресиана Минчева от 9а клас и г-жа Мариела Симеонова. С удоволствие в двата спектакъла за своите съученици, родители и учители отправиха коледарски наричания   малките коледари и изпяха китка от народни песни ученички  от начален етап под ръководството на г-н Стефан Коев и г-н Младен Петков.

 

Oт 22.12.2018 г. до 02.01.2019 г. /включително/ – коледна ваканция за всички ученици.

Начало на учебните занятия 03 януари 2019 г. /четвъртък/ по установеното разписание на часовете.

        На 7 ноември екип от СУ „Христо Ботев“ посрещна гости по НП „Квалификация” – „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура”.

         През учебната 2018/2019 година в СУ „Христо Ботев” новоназначените учители навлизат в спецификата на учителската професия чрез взаимодействието им с учители наставници. 
         В училищната система процесът на наставничество се изразява в предаване на знания и умения от по-опитния и квалифициран учител на неговия наставляван млад колега. Старши учителите Катя Игнатова и Веселина Господинова ще наставляват през цялата учебна година новоназначените учители Иван Иванов, Станислава Кръстева, Михаела Герджикова, Михаела Михайлова, Мариета Славова и Стефан Коев.

Ръководството на СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, обл. Сливен кани всички родители, настойници и лица, които полагат грижи за учениците, на приемни вечери на учителите от училището, които ще се се проведат както следва:
- за учениците от V, VI и VII клас - на 26.11.2018 г. /понеделник/ от 18.30 ч.
- за учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас - на 28.11.2018 г. /сряда/ от 18.30 ч.
Графикът с разпределението на учителите по класни стаи ще бъде окачен на видно място във фоайето на I етаж.

От ръководството

       СУ „Христо Ботев” се включи в Информационната кампания „Надежда за всички”

       На 16 ноември, в който се отбелязва Международният ден на толерантността, Нова Загора бе част от Информационната кампания „Надежда за всички”. Тя се проведе в Сливенска област по инициатива на Регионалното управление на образованието за разясняване сред родители и общественост на взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

На 12.11.2018 г. работни групи  от 6Г и 6Д клас нямаха търпение да представят пред съучениците си проекти на тема „Фолклорът на моя роден край“. Задачата беше поставена преди около месец. Работата в екип се усети и в двете паралелки. Насладихме се на изработени табла, презентация, подкрепена с музика от Тракийска фолклорна област, която беше изучавана в 5 клас.

На 20 октомври 2018 година в град Сливен се проведе областен кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език.Темата през тази година е "Technology creates more problems than it solves." Според правилата на състезанието учениците представят своята гледна точка и защитават тезата си, а след това членовете на журито им задават допълнителни въпроси. Оценяват се цялостното представяне, както и ораторските умения, бързината и уместността на отговорите.