Форми на обучение

Форми на обучение за 2019-2020 уч. година

•    дневна
•    самостоятелна
•    индивидуална
•    комбинирана


Изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение се провеждат в рамките на  утвърдените в Правилника на училището изпитни сесии.
Една редовна сесия в три части: от 20.11.2019 г.; от 18.02.2020 г.; от 20.04.2020 г.
Две поправителни сесии: от 1.05.2020 г.; от  20.08.2020 г.