УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НА МАТУРИ 2021 Г.

 За поредна година възпитаниците на СУ „Христо Ботев“ се справиха успешно с държавните зрелостни изпити. Резултатите на дванадесетокласниците доказват, че упоритият труд на учители и ученици води до високи успехи и отваря вратите на висшите училища за нашите зрелостници.

Въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години средният резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература в СУ „Христо Ботев“ е по-висок от средния за страната. Дванадесетокласниците ни показаха, че познават много добре смисъла на благодеянието, заложено в изпитната тема.

Традиционно най-голям брой точки има на зрелостния изпит по английски език, което отново потвърждава отличната подготовка на учениците ни от профил „Чуждоезиков“. Много добро представяне и на останалите изпити, предпочитани от зрелостниците като втори предмет за ДЗИ - биология и здравно образование, история и цивилизация, география и икономика и философски цикъл. Повечето от отличните оценки са по български език и литература и английски език.

Резултатите на зрелостниците гарантират успешния им старт в живота и реализацията им като знаещи и можещи млади хора!