.

На 19.03.2024 година в СУ "Христо Ботев се проведе среща със секретаря на МКБТХ г-н Владимир Друмев. Срещата беше иницирана, относно: Провеждане на Информационна кампания за превенция на улеснения от технологиите трафик на хора. Г-н Друмев посети VII „В“ и VII „Г“ клас, като изнесе лекция пред учениците за „Безопасното използване на интернет“, „Трафика на хора“, „Ранната сексуализация“, „Доверителната връзка между родител-ученик“ и „Защо е важно образованието“. На фокуса на кампанията е заложена и последователна работа с ученици и техните родители, които бяха поканени за среща в по-късен час.