КЛУБ „МЛАД ШАХМАТИСТ“

През тази учебна година в клуба по интереси "Млад шахматист" участват 24 членове от I - IV клас. До този момент са взети 11 теми /22 часа/.  Всички занимания са документирани  в снимков материал.    

Ръководител: ст. учител Вертер Тошев