Клуб по интереси „ Млад шахматист”

     С началото на учебната 2021-2022 година в часовете дейности по интереси бе сформиран Клуб „Млад шахматист” .

     Целите на клуба са учениците да се запознаят с един не толкова практикуван от тях спорт,който развива логическо и стратегическо мислене, търпение, наблюдателност, съсредоточеност и комбинативност.

      Всички ученици от 13 ГЦОУД проявиха интерес към този вид спорт. С голям интерес се запознаха с историята и основните ходове при играта шах. Теоретичните знания се редуваха с практически, в които учениците развиват логическо,математическо и пространствено мислене. Учениците Девора Георгиева, Георги Георгиев, Елена Георгиева, Йоанна Чолакова, Христо Стоянов и Матей Иванов се отличиха с  любопитство,ентусиазъм и прогрес.

      Примерът и световни успехи на големите наши шахматисти Антоанета Стефанова и Веселин Топалов допълнително ги мотивираха да бъдат активни в тези часове.