Клуб по интереси „ С грижа за природата”

Целта на клуба по интереси „С грижа за природата” е  да възпита и научи учениците на отговорно отношение към природата.

За да променим околната среда, трябва първо самите ние да се променим иначе няма да има резултат. Това беше предизвикателството за 19 ученика, които с интерес и любопитство очакваха различните теми всеки час. Разясняваха се теми и проблеми свързани с растения и животни, включени в Червената книга. Специално внимание беше обърнато и на екологичната култура, гражданското поведение и личната отговорност към опазването на околната среда. Занятията и темите разисквани в клуба по интереси, подпомогнаха за обогатяването на знанията на учениците, относно каква е ролята на всеки един човек за опазването на природната среда и биоразнообразието.