Клуб по интереси ,,Сръчкотворци ‘’

 

 

Информация  за работата   по Проект ,, Сръчкотворци ‘’ във Втора  група на ГЦДО -  1 б клас

Ръководител – ст.учител Д . Тончева

    В  групата за Занимания по интереси   участват 22 ученика . В началото на  учебната година учениците изпълняваха трудно поставените им задачи, но винаги с интерес. Радваха се на изработените изделия – картички за Коледа, рисунки,мартеници, украса за класната стая и  изделия за вкъщи .

Закупените материали   допринасят за ползотворна работа . Заниманията развиват творческото мислене, способностите за избор и най –важното- удовлетворение от извършеното . Желанието на първокласниците да правят неща,които им носят радост.

Смятам,че работата в групата е важна за интереса на децата към училището.