Клуб по интереси „Усмивка“ 

В началото на 2021/2022 уч. година в Арт клуб „Усмивка“  заявиха участието си 23 ученици от 4 в клас. В заниманията децата развиват своето въображение чрез моделиране, творчество, игра и памет. Учениците формират умения за работа в екип, като развиват своите творчески заложби и сръчност. С вълнение, желание и усмивка те опознаха нови
техники и изразни средства. Проведена беше представителна изява – Виртуална изложба.
Арт клуб „Усмивка“ допринася за развитие на допълнителни знания, умения и
компетенции  у всеки ученик.