Клуб по интереси „Здравословен начин на живот“

       Дейността на клуба за занимания по интереси „Здравословен начин на живот”  стартира през месец октомври 2021г.

            Участниците бяха 18 ученици от X ГЦОУД. Главната цел бе да се усвоят знания и умения за здравословния начин на живот и за връзката между човека и околната среда.

 

            Заниманията в клуба включваха:

  • беседи за основите на здравословния начин на живот – хранене, движение, хигиена;
  • изготвяне на постер със снимки на любими места за отдих;
  • спортни игри; 
  • кулинарни състезания;
  • почистване на училищния двор.

 

             Учениците се запознаха с балансираното хранене, правилния подбор на хранителни продукти и създаването на персонално здравословно меню. Обобщиха знанията и уменията си в двете представителни изяви на клуба – изработване на пирамида на здравословното хранене и състезанието „Здравословен начин на живот”.

ръководител Е. Цончева