Невероятен успех на Никола Колев от VIд клас на национален кръг на Международното състезание „Лингвистично кенгуру” в гр. София – на върха сред победителите

След като завоюва първо място на училищния кръг на Международното езиково състезание „Лингвистично кенгуру”, Никола Колев от VIд клас постигна висок резултат на националния кръг в София, където се пребори с участници от цяла България и се класира на ІІ-ро място с резултат от 180точки от максималните 185, във възрастовата група 5-6 клас.

Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верен. Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания по английски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия.

Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи по-задълбочени занимания.

На 29.06.2019г. Никола Колев присъства на официалното награждаване на победителите в гр. София.

За мен е гордост да преподавам на ученици като Никола Колев и му пожелавам успех, и още много призови места на състезания по английски език, с които да ни радва и да доказва, че нашите деца могат да се справят отлично на международни състезания.

Радост Костова
старши учител по английски език