Обмен на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“

На 15 ноември 2019 г. в СУ „Йордан Йовков“ -  град Сливен се състоя среща за обмен на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“.  В срещата взеха участие представители на СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора: г-жа Бойка Няголова – директор, Красимира Костова – РНИКТ, старши учители в начален етап - Бояна Ганчева, Антоанета Цопалова, Маруся Стоянова и група ученици от II и III клас, както и група учители от ОУ „Васил Левски“ – кв. Горно Езерово, гр. Бургас с директор г-жа Венелина Андреева.

  СУ „Йордан Йовков“ с директор г-жа Диана Кънева е иновативно училище и работи за въвеждането на нов учебен предмет „Визуално програмиране“. Учителите по информационни технологии г-н Димитър Желев и г-жа Мария Кавръкова представиха два открити урока по иновативния учебен предмет „Въведение във визуалното програмиране“ с ученици от II и III клас. Малките ученици под умелото ръководство на своите учители показаха, че са усвоили командите от програмния език Ruby. Демонстрираха дигитални умения чрез интерактивни игри,  които им помагат лесно да  усвояват основите на програмирането и да развиват своето логическо и креативно мислене.

  Колегите от СУ „Йордан Йовков“ споделиха, че с въвеждането на тази иновация в начален етап се създава една нова образователна реалност. От ранна възраст учениците имат възможност да овладеят цифровите технологии, даващи им възможност за успешна реализация.

  След това г- жа Няголова благодари на г-жа Кънева за гостоприемството и разказа за работата в СУ „Христо Ботев“. Госпожа Костова представи филма „Иновации“, в който е споделена работата със софтуерна система „Енвижън“, с интерактивна бяла дъска, със сайта „Уча се“ и образователната платформа „Школо“.

Госпожа Ганчева сподели своя опит и впечатления от работата на учениците със системата „Енвижън“, която дава възможност на учителя да направи уроците по – забавни за децата и да получи обратна връзка за техните знания и постижения. Госпожа Костова разказа за иновациите в прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Христо Ботев“.

  Своето иновативно училище представи госпожа Андреева, директор на ОУ „Васил Левски“- гр. Бургас. В презентация тя описа дейностите с ученици от ромски произход, които са насочени към усвояване на социални и комуникативни умения, както и към кариерно ориентиране. Иновациите, които прилагат, са в областта на предприемачеството. Активно участие в дейностите на училището вземат и родителите на учениците.

   Срещата завърши с презентация на домакините от СУ „Йордан Йовков“, в която бе представена цялостната дейност на училището.

  Всички присъстващи бяха удовлетворени от ползотворната среща и споделените иновации, които правят образователния процес по-привлекателен и атрактивен за учениците.