Открит урок по БЕЛ

                   На 25.11.2019г. старши учител Недялка Игнатова, класен ръководител на ІV „в” клас, изнесе открит урок по БЕЛ (по плана за квалификационната дейност на РУО – Сливен) на тема: „Мога да откривам сказуемото в изречението”. Урока уважиха с присъствието си: старши експерт по начално образование в РУО – Сливен г-жа Йорданка Стоилова, директорът на училището г-жа Бойка Няголова, ЗДУД г-жа Надя Бърдарова и учители от училищата от област Сливен.

    Класната стая се оказа тясна за ентусиазма на малките ученици и стремежа им да покажат своите знания, умения и компетенции в областта на синтаксиса. Пъстротата и разнообразието от упражнения, забавни игри, индивидуални и групови задачи и провокативни въпроси успешно мотивираха и увлякоха целия клас. Г-жа Игнатова с неподправен педагогически усет, креативност и талант успя да превърне урока в спонтанна изява на своите ученици, а      гостите присъстваха на един истински празник на грамотното самочувствие и правописната увереност.