Урок по математика

На 27.11.2019 г. г-жа Маруся Стоянова със своите второкласници представи урок на тема: "Видове триъгълници според дължината на страните им". На откритото занятие присъстваха директора на СУ „Христо Ботев“ - г-жа Бойка Няголова, зам.-директор - г-жа Милена Милкова, главен учител - г-жа Севдалина Борносузова и учители в групи за целодневна организация на учебния ден. 
В урока г-жа Стоянова използва интерактивни методи и подходи. Учениците с интерес наблюдаваха видеоклип в образователната платформа „Уча.се“, работиха по групи,   използваха електронния учебник На издателство „Просвета плюс“. 
Присъстващите станаха свидетели на един интересен, изпълнен с разнообразни дейности учебен час, след който всички бяха удовлетворени от добре свършената работа.