Съобщение!!!

Дните от 29.01.2020 г.  /сряда/ до 07.02.2020 г. /петък /включително, са неучебни, поради висока
заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип.