Форум за обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“

От 01.06. до 04.06.2021г., в СУ "Йордан Йовков" – гр. Сливен, се проведе форум за обмен на добри практики по Национална програма "Иновации в действие".

Във форума взеха участие представители на СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора – г-жа Бойка Няголова – директор, г-жа Надя Бърдарова – заместник директор, учители: Павлина Черкезова, Ивелина Стефанова, Красимира Кюркчиева, Павел Хаджинонев, Галина Йорданова, Веселина Станкова и ученици от 2, 3, 6 и 9 клас, както и ученици и учители от СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан.

Госпожа Диана Кънева – директор на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен приветства участниците във форума и представи на гостите дейността на училището домакин. Г-жа Няголова благодари за гостоприемството и запозна присъстващите с работата на СУ „Христо Ботев“. Г-жа Черкезова представи дейността на 12-те клуба на групите за целодневна организация на учебния ден в часовете Занимания по интереси в начален етап. Своето иновативно училище представи и г-жа Атанасова – директор на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан. С презентация тя поднесе информация за град Тутракан, за историята на училището в миналото и училището сега.

СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен е иновативно училище, в което се изучава предмета „Визуално програмиране“ чрез иновативна обучителна платформа. Присъстващите наблюдаваха два открити урока по "Въведение във визуалното програмиране" във 2 клас, и „Визуално програмиране“ в 3 и 4 клас, проведени от учителите по информационни технологии - г-жа Мария Кавръкова и г-н Димитър Желев. Учениците от начален етап демонстрираха завидни знания и умения в областта на информационните технологии и дигиталните науки. Чрез интерактивните игри, учениците лесно усвояват основите на програмирането и развиват своето логическо мислене, което им дава възможност за успешна реализация в програмирането.

Гостите имаха удоволствието да наблюдават и демонстрационен урок по Човекът и природата в 6 клас, в училищния STEM център. Шестокласниците направиха експериментално измерване честотата на пулса при покой и след активна дейност, и сами достигнаха до съответните изводи и иновативни решения. Учениците демонстрираха знания и умения за работа с безжичната научна лаборатория Labdisc, с цифрови микроскопи, таблети, интерактивен дисплей, софтуер за изследване и анализ на данните, мултидисциплинарни материали за провеждане на експерименти.

        Всички участници бяха удовлетворени от споделеният опит по създаване и прилагане на иновациите в образователния процес.