Връчване на дипломите за завършено средно образование на випуск 2021г.

На 16-ти юни в залата на театър „Минко Балкански“ се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите за завършено средно образование на випуск 2021г. През тази учебна година в СУ „Христо Ботев“ успешно се дипломират 80 ученици, разпределени в три паралелки: профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език, „Природоматематически“ с интензивно изучаване на английски език и Технологичен профил – Стопански мениджмънт. Младите хора показаха, че притежават необходимите знания, умения и опит, за да продължат своето развитие във висши училища. Среден успех на випуска – много добър 5,24 и среден успех от зрелостните изпити – много добър 4,55.

Директорът на училището – госпожа Бойка Няголова, приветства завършващите ученици и с огромно вълнение връчи дипломите им за средно образование. Аплодисменти, поздравления и дори сълзи от радост изпълниха залата на театъра. Щастието на младежите бе споделено с техните учители и родители, подкрепящи ги през целия път на израстването им.

Учим се, докато живеем, и живеем, докато се учим... Израстваме със способността да обичаме и да бъдем обичани. Променяме се, за да постигнем себе си. А учениците ни постигнаха много. Желаем им успех! Силно да вярват в себе си, защото са способни на всичко!