Клуб „Обичам рода и родината си“ с ръководител учител Михаела Иванова с ученици от IX ГЦОУД от IIIВ клас

Целите на клуба са насочени към запазване на българската история и укрепване на родолюбието като ценност сред подрастващите. В заниманията се задълбочават знанията на учениците за историята на България, културните и природни забележителности на родината ни чрез дискусии, презентации, проекти и постери. Клубът се опитва да изведе няколко основни послания, които се обединяват около идеята, че родолюбието е ценност, стояща в основата на мирогледа на всяка отговорна, достойна и успяла личност, независимо дали става въпрос за революционер, възрожденец, политик, учен или творец.

Чрез изработване и представяне на проекти, участниците в клуба имат възможност да преодоляват притеснението си от представяне пред публика. Усъвършенстват дикция и творческо мислене.

През декември 2023 г. се състоя представителна изява на клуба. Учениците се запознаха с традициите и обичаите на Бъдни вечер в различни области на България. Всеки ученик сподели традиция, която се спазва в неговото семейство. За финал бе организирана творческа работилница, в която бяха изработени уникални коледни украшения.