ПРИЕМНА ВЕЧЕР ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ В СУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. НОВА ЗАГОРА

Ръководството на СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, обл. Сливен кани всички родители, настойници и лица, които полагат грижи за учениците, на приемни вечери на учителите от училището, които ще се се проведат както следва:
- за учениците от V, VI и VII клас - на 26.11.2018 г. /понеделник/ от 18.30 ч.
- за учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас - на 28.11.2018 г. /сряда/ от 18.30 ч.
Графикът с разпределението на учителите по класни стаи ще бъде окачен на видно място във фоайето на I етаж.

От ръководството