Мобилност по НП ”Квалификация”

        На 7 ноември екип от СУ „Христо Ботев“ посрещна гости по НП „Квалификация” – „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура”. По време на мобилността екипът представи електронна система Phoenix, MozaBook, GeoGebra, показа фонетичен урок по английски език, дейностите на клуб „Scratch-ковци“, използване на система Moodle в изграждането на сайтове и др. Представените уроци са от различни предметни области с използване на ИКТ.

     Учителите от ПГИ гр. Перник, СУ “П.Яворов“ гр. Стралджа и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Драгичево останаха с много позитивни впечатления и бяха провокирани да използват възможностите на предложените електронни ресурси в своята преподавателска работа.