Понеделник 04.02.2019 г. - неучебен ден

04.02.2019 г. /понеделник/ е определен за неучебен ден със заповед  РД-12-62/01.02.2019г. на кмета на община Нова Загора.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019г. /сряда/ по седмичното разписание за 2 срок.