Пролетно -летни школи - Фондация " Миню Балкански" с. Оряховица

Скъпи приятели,учители , родители и ученици,

И през 2019 година ще продължим да организираме и провеждаме пролетните и летни школи в построената за тази цел база на Фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.

Участници  от всички краища на България и  чужбина се събират за да  учат,да  общуват заедно, да станат  приятели. Социалният принос е също забележителен.При нас е винаги полезно и забавно.

Нашата цел е да пробудим жив интерес и жажда за научни знания,гражданско образование, култура и изкуства  в децата и младежите на ученическа възраст. Изискване към участниците е да са на възраст от 10 до 18 години и да проявяват изключителни интереси и мотивация.

За да постигнем целите си сме поканили за ръководители на школите изтъкнати професори и педагози, подготвящи участници  в национални и международни състезания и олимпиади като Теодосий Теодосиев, проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова, Надя Кискинова, Милен Минев , Диман Михнев, Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова. а също така и архитекти, физици и информатици, астрономи завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ,работещи в световно известни фирми.

Издаваме сертификати за участие.

Предлагаме и стажове за учители,които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите.Издаваме сертификати за стаж.

Готови сме да се срещнем със съмишленици   , учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим още по- подробно нашите дейности и цели.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност на телефон 0889555677 или  e-mail : fmb.shkoli@gmail.com Янка Ковачева –Организатор -учебни дейности

www.balkanski-foundation.org

Скъпи приятели,учители , родители и ученици,

И през 2019 година ще продължим да организираме и провеждаме пролетните и летни школи в построената за тази цел база на Фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.

Участници  от всички краища на България и  чужбина се събират за да  учат,да  общуват заедно, да станат  приятели. Социалният принос е също забележителен.При нас е винаги полезно и забавно.

Нашата цел е да пробудим жив интерес и жажда за научни знания,гражданско образование, култура и изкуства  в децата и младежите на ученическа възраст. Изискване към участниците е да са на възраст от 10 до 18 години и да проявяват изключителни интереси и мотивация.

За да постигнем целите си сме поканили за ръководители на школите изтъкнати професори и педагози, подготвящи участници  в национални и международни състезания и олимпиади като Теодосий Теодосиев, проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова, Надя Кискинова, Милен Минев , Диман Михнев, Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова. а също така и архитекти, физици и информатици, астрономи завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ,работещи в световно известни фирми.

Издаваме сертификати за участие.

Предлагаме и стажове за учители,които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите.Издаваме сертификати за стаж.

Готови сме да се срещнем със съмишленици   , учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим още по- подробно нашите дейности и цели.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност на телефон 0889555677 или  e-mail : fmb.shkoli@gmail.com Янка Ковачева –Организатор -учебни дейности

www.balkanski-foundation.org

z