Заповед за определяне на доставчик по схемите Училищен плод и мляко