НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ


Ръководството на училището уведомява всички седмокласници и техните родители/настойници/лицата, които полагат грижи за учениците, че от 3 юни 2019 г. /понеделник/ учебните занятия за VII клас ще се провеждат I смяна.
Начало на учебните занятия - 7.30 ч.