НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ


Уважаеми родители, училищната комисия по осъществяване на училищния план-прием в I клас обявява 5 свободни места в паралелките в I клас за учебната 2019/2020 година след приключилото записване на учениците на първи етап на класиране.
На 14.06.2019 г. /петък/ от 8.00 ч. до 17.00 ч. родителите, които все още не записали децата си в I клас, могат да подадат документи в информационния център в централна сграда на СУ "Христо Ботев".
ОЧАКВАМЕ ВИ!