Начало

Във връзка със своевременното организиране на дейностите по проект "Твоят час" през учебната 2017/18 година и сформирането на групи за извънкласна дейност по интереси, молим всички ученици от първи до дванадесети клас и/или техните родители в срок до 8 септември 2017 г. да попълнят и предадат в училище анкетна карта (Приложение 4). През летния и ваканционен период попълнената анкетна карта можете да оставяте в информационния център на училището.

Приложение №4: АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Новини
 

 

 КАРТА на общност "Алумни"