Начало

Уважаеми родители и ученици,
От сряда - 18.01.2017г. учебният процес в СУ „Христо Ботев“ се провежда по утвърденото дневно разписание на часовете.
Начало на учебните часове за I смяна - 7.30ч., за II смяна - 13.30ч., 
 продължителност на учебните часове - 40 минути.

Новини
 

 

 КАРТА на общност "Алумни"