Начало

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с осъществяване на държавния план-прием за учебната 2017/2018 година, ръководството на СУ „Христо Ботев“ ще проведе родителски срещи на 26.04.2017 г. /сряда/ както следва:
- за родителите на учениците от VII клас - 18.30 ч.
- за родителите на ученицте от VIII В и VIII Г класове - от 17.30 ч.

На срещата ще присъстват и представители от други училища в общината и областта, осъществяващи държавен план-прием след завършен VII и VIII клас.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Новини
 

 

 КАРТА на общност "Алумни"