Технологичен профил "Туризъм"

Профилиращи предмети:

география, икономика, информационни технологии и технологии

СУ "Христо Ботев" е първото учебно заведение в община Нова Загора, което ви предоставя възможност да изучавате туризъм - една атрактивна специалност с възможности за успешна професионална реализация. България е привлекателна туристическа дестинация с неизчерпаеми туристически ресурси. Все повече райони и общини разработват програми и стратегии за развитието на туризма. Това изисква наличието на голям брой специалисти в тази област. Ние ви предлагаме възможност да придобиете необходимите знания и умения, изучавайки: Основи на туризма, Основи на пазарната икономика, Маркетинг и реклама в туризма, Мениджмънт в туризма, География на туризма с културология, Счетоводство на фирмата, Еко туризъм, Законодателство в туризма и др.

Описание на организацията на обучението

Учебен план на профил туризъм

Технологичен  профил Туризъм
    
     По  традиция всяка година учениците представят своя профил пред учители, родители и ученици, желаещи да продължат образованието си в тази специалност.
     За  учебната 2009/2010г. в програмата на профила са включени часове за практически занятия по екскурзоводско обслужване, които ще се провеждат по време на организирани за учениците екскурзии.
     Предимство за учениците от профил Туризъм е участието им в международни проекти за училищни партньорства по секторна програма Коменски.
     През  учебната 2009/2010г. ще се реализират дейности по два проекта, свързани с международен обмен. Партньори по проектите са ученици от Полша, Италия, Португалия, Чехия, Гърция, Словения, Румъния.
 

Екскурзии

 

Проекти

„Жажда за култура е-АБВ: Азбучен електронен справочник на българската, италианската, полската и португалската култура”
През месец септември 2008 год. в СУ „Хр. Ботев” стартира проект „Жажда за култура е-АБВ: Азбучен електронен справочник на българската, италианската, полската и португалската култура” по Програма „Учене през целия живот” и секторна програма Коменски за международни училищни партньорства към Центъра за развитие на човешките ресурси.
Основната цел на проекта е да предизвика у младите хора интерес към културното наследство и да развие уменията им да го представят по атрактивен начин. Ще постигнем всичко това чрез търсене на информация, свързана с история, география, изкуство и занаяти; изработване на мултимедийни презентации; превод на литературни творби и песни; подготовка на състезания и викторини; разучаване на местни народни танци; посещение на музеи, културни и исторически обекти. Крайният продукт ще бъде уебсайт, носещ името на проекта. Всички участници (ученици и учители) ще извлекат полза от реализацията му, като придобият практически умения в боравенето с английски език и използването на ИКТ, и обогатят своите знания за историята и културата на страните от Европейския съюз – участнички в проекта.
Българските партньори в проекта са ученици от профил Туризъм. Всеки месец те работят по конкретна задача, която се публикува в специално създадения за проекта сайт.

Мобилности по проекта

2 – 7 март 2009 год. – гр. Рибник, Полша
1 – 6 юни 2009 год. – гр. Барселона Поззо ди Готто, Италия
28.09 – 3.10.2009 год. – гр. Авелар, Португалия 
15 – 20 март 2010 год. – гр. Нова Загора, България