Символи, ритуали и почетни знаци в СУ Христо Ботев

Знаме .::. Знак на училището .::. Химн

 

Знаме

Знак на училището
   

 

 

  Автор на знака на СУ „Христо Ботев” е Петър Георгиев Кашеров от випуск 2000, профил „Биология с интензивно изучаване на френски език”. 

   Мотото на знака е идея на Георги Георгиев – дългогодишен преподавател по български език и литература в СУ „Христо Ботев”.

 

 

 

 

 ХИМН
на СУ „Христо Ботев”

Оставате във нашите сърца

Днес, тук, сега
отваряме очи към светлината.
Повярвай в нас,
подай ръка
и заедно света ще покорим!

Нощ, ден, живот
отлитат като миг от вечността.
Остава името
и любовта,
оставаме във вашите сърца!

Химнът на СУ „Христо Ботев” е създаден през 2005 година от възпитаника на гимназията Росен Сеновски по повод празника на училището /145 гидини от създаването на първото класно училище в Нова Загора и 85 години гимназия „Христо Ботев”/.
Звучи на официални тържества в СУ „Христо Ботев”, при откриване и закриване на учебната година.