Делегиран бюджет

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 година

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016 година

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2015 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2015 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2015 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2014 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2014 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2014 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2014 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2013 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2013 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2013 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2013 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2012 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2012 година

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2012 година