Профил на купувача

Профил на купувача след Октомври 2014 година

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9005056 „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора за учебната 2012/2013 г.”

Публична покана № 9018382  „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032810: „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора”

Протокол за избор по ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032810: „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032845: Доставка на гориво за зареждане на моторно-превозните средства.

Протокол за избор по ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032845: Доставка на гориво за зареждане на моторно-превозните средства.

Публична покана № 9034062: Доставка на готови закуски за учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора

Протокол за избор по публична покана № 9034062: Доставка на готови закуски за учениците в СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора