Педагогически екип

Начален етап
Вертер Тошев учител - I а клас
Даниела Гунчева-Динева учител - I б клас
Недялка Игнатова учител - I в клас
Светла Илчева
учител - II a клас
Кирил Киров
учител - II б клас
Радмила Митева
учител - II в клас
Елена Попова учител - III а клас
Севдалина Борносузова учител - III б клас
Емилия Баева учител - III в клас
Антоанета Цопалова учител - IV а клас
Маруся Стоянова учител - IV б клас
Станиела Хаджиева учител - IV в клас
Даниела Камбурова Английски език
Златина Атанасова  

 

Български език и литература
Дияна Стефанова
български език и литература
Катя Игнатова
български език и литература
Вяра Иванова
български език и литература
Димитринка Симеонова-Желязкова
български език и литература
Надя Бърдарова
български език и литература
Павлина Петрова
български език и литература
Мариана Пакова
български език и литература
Петя Велкова български език и литература
Галина Йорданова
български език и литература
Чужди езици
Катя Севкова
английски език, руски език
Стела Стефанова
английски език
Ивилина Илиева
английски език
Виолета Димитрова
английски език
Светла Димитрова
английски език
Кремена Янева
английски език
Мая Борисова
английски език
Радост Костова
английски език
Светлана Петрова-Личева
английски език
Лена Лапкова
немски език
Математика
Радостинка Дървеняшка
математика
Светлана Динева
математика
Ганка Йорданова
математика
Петя Мутазова
математика
Елена Вълкова
математика
Таня Косева-Енева
математика
Информатика и информационни технологии
Веселина Станкова информатика и информационни технологии
Елена Георгиева информатика и информационни технологии
Таня Иванова
информатика и информационни технологии
Таня Косева-Енева информатика и информационни технологии
Йордан Йорданов информатика и информационни технологии
Красимира Костова Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
История и цивилизация
Галя Георгиева
история и цивилизация
Ралица Василева
история и цивилизация
География и икономика
Петранка Димитрова
география и икономика
Димитринка Балчева
география и икономика
Цикъл Философия
Доника Василева
Биология и здравно образование
Бойка Няголова
биология и ЗО
Ваня Хазаросова
биология и ЗО
Соня Стоянова
биология и ЗО / човекът и природата
Любен Йовчев
биология и ЗО
Димитринка Георгиева-Димитрова
биология и ЗО / човекът и природата
Физика и химия
Величка Колчева-Желязкова
физика и астрономия
Ивета Саръмова
химия и ООС
профил Технологичен - Предприемачество и бизнес
Милена Кирова
профилиращи предмети - Туризъм, английски език
Станиела Стоянова
профилиращи предмети - Туризъм
Музика, изобразително изкуство и бит и тенологии
Младен Петков
музика
Ана Кисьова
музика
Митьо Митев
изобразително изкуство, бит и технологии
Красимирка Стойкова
изобразително изкуство
Валентина Проданова-Иванова
бит и технологии
Физическа култура и спорт
Ивайло Гочев
физическо възпитание
Георги Атанасов
физическо възпитание
Неделчо Колев
физическо възпитание
Геоги Георгиев
физическо възпитание
Педагогически съветник
Нико Ников

 

Възпитатели - ПИГ
Евгени Димов
възпитател в ПИГ - Прогимназиален етап
Стела Башева
възпитател в ПИГ - Прогимназиален етап
Антоанета Павлова възпитател в ПИГ - Начален етап
Божана Костадинова възпитател в ПИГ - Начален етап
Недялка Игнатова възпитател в ПИГ - Начален етап
Маруся Стоянова възпитател в ПИГ - Начален етап
Галина Георгиева възпитател в ПИГ - Начален етап
Даниела Павлова възпитател в ПИГ - Начален етап
Боян Иванов възпитател в ПИГ - Начален етап
Други служители
Други служители
Изпълнява длъжност
Диана Стайкова главен счетоводител
Даниела Петкова ЗАС
Янка Колева
Касиер
Марияна Йорданова
домакин
Мария Иванова
технически изпълнител