Педагогически екип

Начален етап
Антоанета Цопалова учител - I а клас
Бояна Ганчева учител - I б клас
Станиела Хаджиева учител - I в клас
Вертер Тошева
учител - II a клас
Даниела Гунчева-Динева
учител - II б клас
Недялка Игнатова
учител - II в клас
Светла Илчева учител - III а клас
Кирил Киров учител - III б клас
Радмила Митева учител - III в клас
Елена Попова учител - IV а клас
Севдалина Борносузова учител - IV б клас
Емилия Баева учител - IV в клас
Даниела Камбурова Английски език
Златина Атанасова Физическо възпитание и спорт

 

Български език и литература
Дияна Стефанова
български език и литература
Катя Игнатова
български език и литература
Вяра Иванова
български език и литература
Димитринка Симеонова-Желязкова
български език и литература
Надя Бърдарова
български език и литература
Мариана Пакова
български език и литература
Петя Велкова български език и литература
Галина Йорданова
български език и литература
Чужди езици
Катя Севкова
английски език, руски език
Стела Стефанова
английски език
Ивилина Илиева
английски език
Виолета Димитрова
английски език
Светла Димитрова
английски език
Кремена Янева
английски език
Мая Борисова
английски език, немски език
Радост Костова
английски език
Светлана Петрова-Личева
английски език
Милена Кирова
английски език
Математика
Радостинка Дървеняшка
математика
Светлана Динева
математика
Ганка Йорданова
математика
Петя Мутазова
математика
Елена Вълкова
математика
Таня Косева-Енева
математика
Таня Иванова
математика
Информатика и информационни технологии
Милена Милкова информатика и информационни технологии
Веселина Станкова информатика и информационни технологии
Елена Георгиева информатика и информационни технологии
Йордан Йорданов информатика и информационни технологии
Сашка Петрова информатика и информационни технологии
Таня Иванова
информатика и информационни технологии
Таня Косева-Енева информатика и информационни технологии
Красимира Костова Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
История и цивилизация
Галя Георгиева
история и цивилизация
Ралица Василева
история и цивилизация
География и икономика
Петранка Димитрова
география и икономика
Димитринка Балчева
география и икономика
Цикъл Философия
Доника Василева
Светлана Петрова-Личева-
Биология и здравно образование
Бойка Няголова
биология и ЗО
Соня Стоянова
човекът и природата
Любен Йовчев
биология и ЗО/човекът и природата
Димитринка Георгиева-Димитрова
биология и ЗО / човекът и природата
Физика и химия
Величка Колчева-Желязкова
физика и астрономия
Ивета Саръмова
химия и ООС/физика и астрономия
Соня Стоянова
химия и ООС
профил Технологичен
Станиела Стоянова
профилиращи предмети
Музика, изобразително изкуство и бит и технологии
Младен Петков
музика
Мариела Христова-Манолова
музика
Митьо Митев
изобразително изкуство, бит и технологии
Красимирка Стойкова
изобразително изкуство
Валентина Проданова-Иванова
изобразително изкуство/бит и технологии
Физическа култура и спорт
Ивайло Гочев
физическо възпитание
Георги Атанасов
физическо възпитание
Неделчо Колев
физическо възпитание
Геоги Георгиев
физическо възпитание
Психолог, педагогически съветник
Нико Ников
психолог
Севда Желязкова
педагогически съветник
Кристияна Иванова
ресурсен учител

 

Учители ГЦОУД
Марияна Томова
учител ГЦОУД - Прогимназиален етап
Стела Башева
учител ГЦОУД - Прогимназиален етап
Мария Колева учител ГЦОУД - Начален етап
Росица Качарова учител ГЦОУД - Начален етап
Елеонора Йорданова учител ГЦОУД - Начален етап
Стефан Коев учител ГЦОУД - Начален етап
Мая Христова учител ГЦОУД - Начален етап
Веселина Господинова учител ГЦОУД - Начален етап
Ренета Петрова учител ГЦОУД - Начален етап
Евгения Цончева учител ГЦОУД - Начален етап
Маруся Стоянова учител ГЦОУД - Начален етап
Други служители
Други служители
Изпълнява длъжност
Диана Стайкова главен счетоводител
Даниела Петкова ЗАС
Янка Колева
Касиер
Силвия Стефанова
домакин
Мария Иванова
технически изпълнител