График за консултациите през І срок - 2017 / 2018 уч. година

График за консултациите на 1 - 4 клас

График за консултациите на 5 - 12 клас