График за консултациите през ІI срок - 2016 / 2017 уч. година

График за консултациите на 1 - 4 клас

График за консултациите на 5 - 12 клас - 1стр. , 2стр.