Самостоятелна форма на обучение

 

 ГРАФИК

за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки

за учениците от СУ "Христо Ботев" – Нова Загора

самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/2017 година:

 

Февруарска сесия  /13.02.2017-24.02.2017 г./

Мартенска сесия /13.03.2017 - 24.03.2017г./

Юнска сесия /20.06.2017-28.06.2017г./