Училището! То остава във всеки от нас за цял живот

 Училището! То остава във всеки от нас за цял живот. С много топлота си казваме: “Моето училище“, защото ни е дало не само знания, но е стъпало, което ни издига по стълбата на живота, оформя нашите характери, изгражда ни като личности и ни прави хора. А когато това училище е нашата Гимназия, новозагорската, то е институция и школа, с която всеки се гордее.

Моето училище е храм, в който влезеш ли веднъж, го носиш цял живот в сърцето си. Където и да отидеш, каквито и успехи да завоюваш, светлината му ще стопля душата ти.

За нас е много ценно в душите на хора като проф. Балкански, проф. Д. Милков, доц. д-р инж. Драгомир Добруджалиев и много други всеки път с благоговение и любов да оживяват спомените за новозагорската гимназия, да се вълнуват от настоящето и бъдещето на СУ „Христо Ботев“. Тази жива връзка между поколенията, между опита и мъдростта, между постигнатите успехи, от една страна, и младежките мечти, желанието за реализация, от друга страна, са гаранция, че вървим в правилната посока, съхраняваме нравствените ценности и опирайки се на традицията, градим бъдещето си на хора със самочувствие – знаещи и можещи.

Благодарим Ви, доц. Добруджалиев, че Вие като знаменосец на Випуск 1967 година имате доверие на днешните млади ботевци. Благодарим Ви, че Вие сте един от стълбовете на „Моста на времето“, по който минават випуските на Вашето и нашето любимо училище. Вашето Отворено писмо до зрелостника Георги Георгиев – знаменосец на Випуск 2017 година развълнува не само него, но и всички млади хора. В изключително тържествена обстановка Вашето послание бе връчено от г-жа Б. Няголова – директор на СУ „Христо Ботев“ на зрелостника, който бе впечатлен от думите Ви. Осъзнавайки отговорността, която носи, дванадесетокласникът сподели трепетите, с които е поел знамето на училището и вълнението, че много скоро трябва да се раздели с него.

Вашите слова са истинско предизвикателство към момчетата и момичетата, които много скоро ще се разделят с училището. Споменът за вълнуващите и силни моменти, изживени от Вас преди половин век, думи като Чест и Достойнство, изречени под покрива на родното училище, носещо името на гениалния поет, човек и революционер Христо Ботев ни дават вярата за едно по-добро бъдеще на СУ „Христо Ботев“, на град Нова Загора и на България.  

Учениците и учителите

СУ „Христо Ботев”