“Сблъсъкът на книгите”

 За шеста поредна година клуб „Дебати” организира “Сблъсъкът на книгите” – интелектуално състезание, в което няколко екипа представят своите любими книги. Клубът по интереси е по проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това бе и първата публична изява на клуба, в която участниците имаха възможност да покажат ораторски и дебатьорски умения. 

Днес, в епохата на глобализация и модерни технологии, много млади хора сякаш  нямат време да се насладят на удоволствието от прочетената книга, а разчитат на интернет като единствен начин за разпространяване, намиране и запазване на информация. Участниците ни в клуб „Дебати” доказаха, че хубавите книги не са и няма да бъдат изместени от новите съвременни технологии.
Ентусиастите, защитаващи тезата, че книгата е като хляба и водата за душата ни, бяха следните три отбора: Борис Миленски – 11б и Ева Танева – 10а, които представиха „Вината в нашите звезди” на Джон Грийн; Тихомир Проданов – 11а и Елена Николова – 11а с книгата „1984” на Джордж Оруел; Георги Георгиев – 12а и Вилина Кирилова – 10в защитаваха достойнствата на книгата „Лабиринтът: Невъзможно бягство” на Джеймс Дашнър.
Компетентно жури в състезанието „Сблъсъкът на книгите” бяха: г-жа Велина Георгиева – библиотекар в детския отдел на Градска библиотека, г-жа Галина Йорданова – ст. учител по БЕЛ в СУ „Христо Ботев” и Биляна Димитрова от 12а клас, член на УС. Отборите представиха своите книги по много интересен и увлекателен начин, както и част от тяхната екранизация. Всички участници получиха бурни аплодисменти от публиката и поздравления от журито, но все пак на състезание трябва да има и победители. Книги за награда и заслужено първо място спечелиха екипа - Георги Георгиев и Вилина Кирилова. Поздравления за уменията и ентусиазма на учениците от клуб „Дебати” и за всички млади четящи хора!
Ст. учител Доника Василева – ръководител на клуб „Дебати”

 

b_01.jpg b_02.jpg b_03.jpg b_04.jpg b_05.jpg b_06.jpg b_07.jpg b_08.jpg b_09.jpg b_10.jpg b_11.jpg b_12.jpg