Дванадесетокласници от СУ „Христо Ботев” грабнаха призови места на национален конкурс по философия

 Наши ученици от 12-ти клас взеха участие в Национален конкурс за ученическо есе на катедра „Философски и политически науки” при Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград. Конкурсът предостави форум за изява на талантливи ученици и им даде възможност да развият своите възгледи по предложени от катедрата теми. Дванадесетокласниците ни, които се включиха, успешно демонстрираха способности за самостоятелно мислене, добър стил и умения да формулират и защитават своите тези.

„Какво ме кара да (не) остана в България?” е темата, върху която размишляваха нашите участници и представиха своята уникална визия за бъдещето. Комисията оценители от катедра „Философски и политически науки” присъди първо място на Делян Делев от 12б клас, второ място на Стоян Йорданов от 12а клас и трето място – на Георги Едрецов от 12б клас. Учениците получиха покана за посещение на ЮЗУ „Неофит Рилски”, разглеждане на Философския факултет и тържествено връчване на диплома за постижения в „Конкурса за ученическо есе” на 13.04.2017г. Дипломата дава право на притежателя й да бъде записан за студент в специалност „Философия” или „Политология”.
Независимо кой път ще изберат Делян, Стоян и Георги, със сигурност той ще е осеян с много успехи!
Доника Василева – ст. учител по философски дисциплини

 

uzu_01.JPG uzu_02.JPG uzu_03.JPG uzu_04.JPG uzu_05.JPG