Достойна оценка за наш ученик и от Висшия съдебен съвет

 Достойно бе оценено представянето на Данаил Колев от 10в клас в обявения от Пленума на Висшия съдебен съвет конкурс за ученическо есе на тема „Европа и съдебната власт в България”. Ученикът показа завидна правна култура, оригинална и отлично аргументирана позиция по темата, изразена лична ангажираност и умения за критично мислене.

Данаил ни доказа, че е важно учениците да изразяват активно своята гражданска позиция и че гласът на младите хора в България има значение. Надявам се все повече младежи да се включват в инициативи, насочени към повишаване на правната култура и в демократични практики, имащи отношение към правата на човека. 
Искрени благодарности към Данаил, защото постигнатите успехи на нашите ученици са повод за гордост за нас – техните учители!
Доника Василева – ст. учител по философски дисциплини

 

vss_01.jpg