Поредни награди за нашите ученици

 За поредна година ученици от СУ „Христо Ботев“ гр. Нова Загора се включиха в Девети литературно-художествен конкурс, посветен на живота и делото на Стоил войвода, под наслов: „Вси като рой подир знамето да пристъпяте!“, организиран от клуб „Млади възрожденци“ при Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Стоил войвода, общ. Нова Загора. Отличени са:

1. Ивет Евдокимова Чавдарова от VIА  - I място за стихотворение /консултант Галя Георгиева /
2. Мария Цветелинова Славова от VА  клас - III място за рисунка с ръководител Красимира Михайлова
3. Стоян Христов Георгиев от XIIА - III място за презентация /консултант Галя Георгиева/
 
Галя Георгиева, учител по история и цивилизация