Училищна кръгла маса по проект „Твоят час“

     Когато на едно място се съберат единомишленици - дейни, креативни и талантливи хора, тяхната среща се превръща в малък празник.
     Точно това се случи на инициираната от директора на нашето училище, госпожа Няголова, среща на ръководителите на различни групи, работещи през настоящата учебна година по проект „Твоят час“. 
     Във фоайето на театър „М. Балкански“ беше подредена изложба от изделия, изработени от творческите ателиета по проекта: „Сръчко“ на Севдалина Борносузова, „Палитра“ на Красимирка Михайлова, „Храня се здравословно за да живея дълго и пълноценно“ на Даниела Гунчева, „Фолклорна палитра“ на Светла Илчева. 
Събрани в салона на нашия театър, ние с радост аплодирахме изпълненията на танцова формация „Бамби“, с ръководител г-жа Цакинска.
     Открит по този емоционален и приятен начин, форумът протече в непринудена и сърдечна атмосфера. Колеги, работещи в различни направления на проекта, споделиха добър опит и реални постижения от дейността си. Чрез презентации показаха своята работа и тази на учениците от клубовете си, учителите-ръководители на групи за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ, Математика и АЕ – Радмила Митева, Елена Попова и Светла Личева, както и ръководители на групи по интереси – Златина Цакинска – клуб за детски забавни танци „Бамби“, Вертер Тошев – „Обичам живота, спазвам правилата за движение“, Таня Иванова – „Цифрова обработка на изображения“, Петранка Димитрова – „Опознай природните красоти и традиции на България и родния край“. С интерес изгледахме видеоматериалите, илюстриращи активността на групите, коментирана от техните ръководители. Поздравихме работещите по посока преодоляване на образователни дефицити на учениците за техните успехи; аплодирахме изявите на групите по интереси, убедени за пореден път, че влага ли се сърце и душа в нещо, резултат винаги има. А когато фокусът на нашето усърдие е детето, което успява, то усилията ни са многократно възнаградени.
     На финала на срещата госпожа Няголова сърдечно ни поздрави и пожела нови, още по- удовлетворяващи постижения на групите ни занапред.

 

TCh-01.JPG TCh-02.JPG TCh-03.JPG TCh-04.JPG TCh-05.JPG TCh-06.JPG