Висок успех на държавните зрелостни изпити за Випуск 2017

 От въвеждането на задължителните държавни зрелостни изпити при завършване на средно образование СУ „Христо Ботев“ отбелязва традиционно високи резултати. Тазгодишната редовна майска сесия не прави изключение, независимо от променените условия на провеждане на изпитите (в три модула) и фòрмата на проверка (в електронен вариант).

От общо 75 зрелостници, явили се на първи задължителен ДЗИ по български език и литература и втори задължителен ДЗИ по избран от тях предмет, 100% успешно положиха изпитите. Във випуска няма нито една слаба оценка. Най-голям дял в процентно съотношение представляват отличните оценки – 36%, следвани от много добри – 31%; добри – 28% и средни – едва 5%.

Средният успех на випуска от държавните зрелостни изпити е много добър. Той е недвусмислено доказателство, че СУ „Христо Ботев“ дава сериозна и стабилна подготовка на своите възпитаници и се нарежда до водещите профилирани училища.
Това е повод да се поздравим с резултатите на нашите ученици, да им благодарим за положения труд и да им пожелаем успешен старт в избрания от тях път.
Благодарност и уважение за техните учители, които в условията на девалвация на знанието успяват да поддържат жив порива и мотивацията към учене.
 
На добър час, момичета и момчета от Випуск 2017!