Контакти

Адрес: гр. Нова Загора 8900
ул. «Сан Стефано» 2
Тел./факс: 0457 / 62796
Директор - 0457 / 62796
Пом. директори - 0457 / 62794
Канцелария - 0457 / 62075
Е-mail: school@souhrbotev-nz.com