„Активни педагози - преди и сега"

         За шеста поредна година в навечерието на Деня на будителите Регионално управление по образование-Сливен връчи награди за постигнати високи постижения или цялостна високопрофесионална дейност в областта на просветата. Наградата е индивидуална или колективна и се присъжда на директори, учители и педагогически екипи от детските и учебни заведения на територията на oбласт Сливен.

       Наградата „Активни педагози - преди и сега" бе присъдена на г-жа Ваня Василева Хазаросова от Средно училище "Христо Ботев" гр. Нова Загора.

       Г-жа Хазаросова е основен двигател през годините за осъществяване на контактите с почетния възпитаник на училището проф. Минко Балкански, с чиято финансова подкрепа е ремонтиран и предоставен на училището Стария театър, сега театър „Минко Балкански“. Тя е ръководител на екипа, подготвил кандидатурата ни за асоциирано училище към Юнеско през 2015 година. Един от инициаторите за реализирането на рекорда „Гинес” през 2011 г. за най-дълга мартеница. Радетел за привличане на партньори на училището, Ваня Хазаросова разработва и реализира в екип с колегите си, училищните настоятели и неправителствени организации различни проекти и програми за развитие на училището. Автор и ръководител е на българо-френски проекти – „Цветя за 2000 година“ и „Цветя за Нова Загора“. Участник е в изпълнението на редица други проекти, включително с международно участие, реализирани в училището: „Екологично, здравно и сексуално образование на учениците“, „Да споделим красотите на нашите региони” към секторна програма „Учене през целия живот” по програма „Коменски” и др. Г-жа Хазаросова участва в Националната конференция „Училището – желана територия на ученика“ през 2008 г. с доклад на тема „Избор на стратегия и съвременни модели на обучение за оптимизация на учебния процес и мотивиращи учениците за учебен труд“. Същият е високо оценен от директора на ДИУУ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“проф. д-р Мариана Стефанова и поместен в електронното списание на Департамента. Всички доклади на учителите, участвали в Националната конференция намериха място в издадения по идея на г-жа Хазаросова сборник „Училището – желана територия на ученика“ в 2 части.

     С пълно право Ваня Хазаросова влиза в категорията на директорите-новатори, които умеят да мотивират своя колектив от педагози, да създават отношение на уважение към професията Учител, имат авторитет сред учениците си, колегите и обществеността.

     Наградата бе връчена от д-р Бисерка Михалева - началник на РУО-Сливен.

SKM_C22717103017200.jpg DSCN4744.jpg DSCN47541.JPG DSCN4804.JPG DSCN4812.JPG DSCN4815.jpg