МЕНТОР, КОЛЕГА, ПРИЯТЕЛ

      Колкото и ентусиазиран и зареден с положителни очаквания за практиката си да е един млад учител, току- що завършил университета,  той/тя неминуемо се сблъсква със ситуации и дилеми, които изискват сложни  решения . За да се адаптира, да придобие опит и увереност във възможностите си, младият специалист има нужда от подкрепата на своите по- опитни колеги.Такава система за менторство и взаимопомощ съществува в нашето училище от дълго време.
     Днес ви срещаме с Маруся Стоянова и Елеонора Йорданова- учители в Начален етап на СУ” Христо Ботев”. Елеонора е съвсем млад учител, който се присъедини към нашия колектив тази учебна година.Тя работи като учител в ГЦОУД с класа на г-н Вертер Тошев.
     Маруся има 20 –годишен стаж като учител и тази година тя подкрепя Елеонора в  предизвикателствата , които може да предложи нашата професия.
    Зададохме и на двете почти еднакви въпроси. Ето какво ни отговориха  те :
     Маруся, имаш  дългогодишен опит  като учител. Какво от  практиката си би искала да предадеш на младите учители, които сега навлизат в професията?
     Учителската професия е една от най-трудните и изисква много постоянство и упоритост, отговорност и всеотдайност. Да си учител през 21-ви век е предизвикателство и изпитание. Един млад учител на първо място трябва да обича децата. да вдъхва доверие, да бъде съпричастен с вълненията и потребностите им, но в същото време да бъде и взискателен. Постигането на този баланс е изключително трудно и изисква много усилия, търпение, постоянство. В днешно време учителят трябва да бъде не само педагог, но и психолог, естет, изповедник. Той е този, който трябва да намери подхода към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в часа. Да търси нови форми и методи на обучение и преподаване, за да предизвика интерес и положителна мотивация към ученето. Ефективният учител трябва да научи учениците си да мислят и да успее да ги убеди, че най-добрата инвестиция е образованието.
     Доколко  важно е за теб  сътрудничеството с колегите ти ? „Сговорна дружина планина повдига „ или  „На вълка му е дебел врата, защото сам си върши работата” ?
    Сътрудничеството ми с колегите има изключително важно значение:  „Сговорна дружина планина повдига“. Мисля, че притежавам много добри умения за работа в екип и според мен екипната работа е задължителен елемент от педагогическата дейност.
     На 1 ноември  отбелязахме  Деня на народните  будители.Какво прави един учител будител?
     Първи ноември е общобългарски празник на историческата ни памет, на националното ни самочувствие, отстоявано от поколения просветители, вдъхвали вяра в собствените сили на народа си по пътя към възстановяването на българската държавност. Сред народните будители нареждаме светци, книжовници, борци за свобода, мислители. Всички тях ги обединява мисълта за Родината, свободата, духа, достойнството на нацията. Тяхната дейност е съзидателна. И днес учителят, будителят на България е неотменим и вечно търсен в ежедневието на българина. Той е водач на нацията за по-добри бъднини и неговото оръжие е съвестта и знанието. Мисията му е да създава образовани, мислещи и добродетелни българи.
    Елеонора,ти си  ентусиазиран млад  човек , който  прави първите си стъпки  като учител. Съвпадат ли очакванията ти от университета с действителността в  училище?
    Моят педагогически стаж е съвсем оскъден, но въпреки това още сега виждам, че много от действителността в училище не е обсъждана достатъчно по време на курса на обучение в университета. Висшето училище ни дава необходимите теоретични знания, но практиката, която ни осигуряват не е достатъчна да ни подготви за реалността в училище. Оказва се, че нещата са едни на теория, доста по- различни в практиката и нито една ситуация не е като предходната. Няма по-добър учител от практиката, така че на мен ми предстои да продължавам да се уча!
     Доколко  важно е за теб  сътрудничеството с колегите ти ? „Сговорна дружина планина повдига „ или  „На вълка му е дебел врата, защото сам си върши работата” ?
     За мен сътрудничеството с колеги безспорно е от голямо значение. Всеки един от тях има  както по-голям житейски, така и педагогически опит от мен и мога само да черпя от него. „Сговорна дружина планина повдига “ , защото работата в екип подобрява комуникацията помежду ни и можем да бъдем по-ефективни в изпълняване на общата си цел – обучение и възпитание на децата.
     На 1 ноември  отбелязахме  Деня на народните  будители. Какво прави един учител будител?
     Денят на народните будители е един от националните празници, които са лични за учителската професия, защото учителят е будител с главно Б.  Макар че това е първият ми Ден на народните будители като  практикуващ учител,  знам, че не минава година, в която празникът да не е отбелязван подобаващо във всяко едно училище. Припомняме на децата кои са народните будители и защо ги наричаме така. Учениците изработват постери с техните образи или ги рисуват.  Когато децата видят и изработят нещо свързано с народните будители усвояват повече нови знания. В последните години Денят на народните будители някак си е засенчен от вълнение около Хелоуин, но мисля, че всеки учител се опитва да разпали пламъка на будителите!
 

DSCN4721 (3).jpg DSCN4726 (1).jpg