Интелектуалната карта в обучението по математика 6 клас

     Интерактивните методи създават условия за учене, които провокират ученика да търси и открива сам себе си в учебния процес, пораждат положителни емоции и стимулират нарастващата жажда за придобиване на знания.

     Математиката е абстрактна и точна в своята същност наука.

    Има ли място интелектуалната карта в обучението по математика? Разбира се , че има.

    Чрез тях се развиват математическата логика, умения за правилна концепция и структура, за естетическо оформяне и представяне.

   И през тази учебна година учениците от 6 г и 6 д клас при СУ „Христо Ботев” изготвиха мисловни карти за ръбестите и валчести тела, представяйки своя неповторим индивидуален стил.

   Приложена в обучението по математика интелектуалната карта е метод, който влияе положително на въображението, паметта и запомнянето.

      Елена Вълкова

DSCN4968[1]-1024x768.JPG DSCN5005[1]-1024x768.JPG DSCN4993-768x1024.JPG DSCN4987-1024x768.JPG DSCN4995-768x1024.JPG DSCN4980-1024x768.JPG DSCN4977-768x1024.JPG DSCN4963-768x1024.JPG DSCN4983-768x1024.JPG DSCN4972-768x1024.JPG DSCN5010-768x1024.JPG DSCN4989-1024x768.JPG DSCN4984-1024x768.JPG DSCN4960-1024x768.JPG DSCN4954-1024x768.JPG