Вилина Кирилова - новият ученик-медиатор в училище

       На 7 декември в залата на Кукления театър в град Сливен бяха връчени сертификатите на ученици от област Сливен, които през лятото са обучени за ученици-медиатори при разрешаване на конфликтни ситуации в училище. Към екипа на медиаторите в СУ „Христо Ботев” се присъедини Вилина Кирилова от 11 в клас. На тържествена церемония проф. Татяна Дронзина и д-р Бисерка Михалева поздравиха ученици, учители, директори за волята да се включат в овладяване процеса на медиация и умелото управление на конфликтите в училище.

   Срещата продължи с представяне на книгата „Защо медиация?” на проф. Татяна Дронзина и д-р Бисерка Михалева. Област Сливен е пионер по прилагане на процедурата „Училищна медиация“, която успешно работи в много страни по света. Училищното посредничество, като начин за справяне с насилието, работи в 48 учебни заведения в Сливенска област. В СУ „Христо Ботев” има трима ученици-медиатори и един учител-медиатор. Учителите медиатори сътрудничат за справяне с конфликтите между родители и учители, семейство и училище, а децата помагат на своите връстници да се справят с недоразуменията или проблемите помежду им. Книгата е училищно помагало, както за работещите в образованието, така и за родителите.

    Д-р Бисерка Михалева сподели, че ако научим нашите деца и ученици как да разрешават конфликтна ситуация и да не се стига до агресия, то ние сме им дали най – доброто правило за нормален и щастлив живот, и да бъдат добри граждани.