ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Паралелката профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  с интензивно изучаване на английски език е наследник на дългогодишна традиция в профилираното чуждоезиково обучение. Началото е поставено през учебната 1992/93 година. Идеята за създаване на първата паралелка със статут на езикова гимназия е на директора Динка Христова. Целта е да се задържат амбициозните и умни деца на града, като то им се предложи обучение, което отговаря на техните желания и потребности. Желаещите да постъпят в първата “английска” паралелка не са много и голяма част от родителите и учениците гледат скептично на перспективата за получаване на качествено и висококвалифицирано обучение в СУ „Христо Ботев”. Много скоро, обаче, съмненията и недоверието изчезват и „подгответата” от първия випуск се превръщат в един задружен и сплотен клас от интелигентни и целеустремени млади хора, обединени от обичта към английския език, общите стремежи и преживявания и преодоляването на общите трудности, подпомогнати от усилията и ентусиазма на тяхната учителка Николина Енчева. Всички ученици от първия випуск (1992/97) завършили този профил продължават успешно обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина и понастоящем се реализират като млади специалисти в различни сфери. Да те приемат в такава паралелка е престижно и резултат на усилен труд и старание от страна на седмокласниците. За периода на своето съществуване учители и ученици доказаха, че подготовката в тях по нищо не отстъпва на обучението, което дават езиковите гимназии. Подборът на учениците, които се обучават в тези класове, осигурява висок интелектуален старт, а жаждата им да знаят и научат повече поставя ежедневно многобройни предизвикателства пред учителите.

Ползотворното сътрудничество на СУ „Христо  Ботев” с „Корпус на мира” допринесе за въвеждането на много иновации в обучението по английски език, което насърчи нашите ученици в усвояването на учебния материал по предмета. В продължение на осем години в училището преподаваха  американски преподаватели по линия на тази организация. Контактът с тях беше незаменим за учениците, тъй като им даде информация „от извора” по английски език, усъвършенства произношението им, даде им ценни уроци по странознание и разшири кръгозора им. Училището дължи на „Корпус на мира” и на първата доброволка Кирстин ван Камп оборудването на модерен езиков кабинет и обзавеждането на библиотека с над 1000 тома от английски и американски автори. На доброволката Мери Блейк и нейния съпруг Дейвид Елмсрон дължим обзавеждането на съвременен мултимедиен кабинет. През 2008г. стартира проект „Врата към Бъдещето”  към Оперативна програма за „Развитие на човешки ресурси”. В рамките на проекта бе оборудван мултимедиен фонетичен  кабинет, който предоставя на учениците съвременни интерактивни методи и форми на обучение – индивидуални слушалки за фонетични упражнения и диктовки, мултимедия и интерактивна бяла дъска, достъп до ресурси в Интернет.

Учебният план на профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ включва интензивно изучаване на английски език  в 8 клас с 22 часа седмично, разпределени в задължителни, избираеми и факултативни часове. Профилиращи предмети във втори гимназиален етап са предметите английски език, български език и литература и немски език. 

Програмите за профилирана подготовка по английски език включват развиване на писмената реч, английска и американска литература, култура и история на страните от Британската общност и САЩ, устно общуване, подготовка за ДЗИ по английски език и сертифицирани изпити на Кеймбридж. Голяма  част от завършващите средното си образование с профил чужди езици се насочват към висши учебни заведения с приемен изпит по английски език и постигат високи резултати на кандидат-студентските изпити. Те успешно полагат изпитите TOEFL и SAT . Наши ученици се справят чудесно и на изпитите „First Certificate”, „Advanced Certificate” и „Proficiency” на Кеймбридж, които им осигуряват прием в университети в чужбина и са доказателство за високо ниво на владеене на езика. Традиционно нашите възпитаници са на първо място в общината по успех на ДЗИ по английски език, постигайки отлични резултати.

При профилираното обучение по български език и литература се цели задълбочена подготовка по предмета, гарантираща високи резултати както на задължителния държавен зрелостен изпит, така и на приемни изпити за авторитетни специалности като право и журналистика във висшите учебни заведения.
Профилираното обучение по немски език разширява портфолиото на уменията и компетентностите на учениците, добавя стойност и увеличава шансовете им на пазара на труда.

Учениците от профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ имат възможност да демонстрират своите умения на множество различни конкурси, състезания и олимпиади:

  • Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език – Георги Радомиров от  XIа клас зае първо място както на общинския, така и на областния кръг и се представи достойно на националния финал през месец ноември 2017 в град Сливен. Емилия Димитрова от VIII а клас зае първо място на общинския и второ място на областния кръг
  • Национално състезание „Аз мога тук и сега“ по комуникативни умения – Тихомир Проданов от XII а в две поредни години заема призови места – сребърен медал през 2016 и бронзов през 2017 година.
  • Национално състезание по творческо писане
  • Международно състезание „Лингвистично кенгуру“
  • Национална олимпиада по английски език
  • Национална олимпиада по български език и литература

Атмосферата в профилираните паралелки с  изучаване на английски език в  СУ „Христо Ботев” е делова и творческа. Взаимоотношенията  между учениците и техните учители са приятелски и непринудени. Ето защо бившите възпитаници с носталгия си спомнят за времето, прекарано тук и често гостуват на своето училище. Тяхната признателност е най-голямата награда за учителите им.