ПРОФИЛ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Това е един чудесен и балансиран избор поради факта, че интензивното обучение по БЕЛ, история и изобразително изкуство, осъществявано от преподаватели с висок професионализъм и авторитет, Ви осигурява възможност за прием в най-реномираните ВУЗ-ове в страната и чужбина в специалности като право, публична администрация, защита на националната сигурност, психология, филология, археология педагогика, архитектура, дизайн, зъботехника и много други.

В профил ХУМАНИТАРНИ НАУКИ се изучава английски език – неинтензивно и неразширено, а като втори чужд език – руски.

Паралелката е една - 26 ученици.

Приемни изпити са НВО по БЕЛ и Математика.

Балообразуващи предмети са: удвоената оценка от НВО по БЕЛ и математика и оценките по БЕЛ и  изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Профилиращи предмети са: БЕЛ, история и цивилизация, изобразително изкуство.

Срокът на обучение е 5 години.

ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО

Главната цел на преподавателите е да предоставят европейско равнище на обучение. Завършилите профила усвояват умения по БЕЛ, история, изобразително изкуство – засилено изучаване, но са застъпени /повече учебни часове в сравнение с другите профили/ и предмети като биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и др.

Учениците, обучаващи се в този профил, получават висока езикова култура и задълбочени знания по български език. У тях се изграждат отлични умения за работа с оригинални литературни и научни текстове. В часовете по БЕЛ и История ще получат безупречна подготовка за успешно представяне на държавните зрелостни изпити и ще придобият умения, които да отговарят на нуждите за кандидатстване във ВУЗ.

По време на обучението ще се посещават места, свързани с историческото минало на страната. В 12 клас учениците ще получат модерно професионално ориентиране и ще посетят институции, които осигуряват допълнително и безплатно професионално обучение, което позволява работа в Европейския съюз. Завършилите профила са подготвени да прилагат знанията и уменията си в различни области на човешката дейност, като обучението в профил ХУМАНИТАРНИ НАУКИ гарантира условия за реализиране в многообразни образователни и професионални области.