Антония - момичето с огромно сърце

       Години наред нашето училище е ковачница на кадри за живота. Няма област от живота ни, в която те да не са се реализирали и заели своето място. След като напуснат родното училище, учениците редовно се връщат при своите учители и с радост и гордост споделят постигнатите резултати - първо за своето обучение във висшето учебно заведение, а след това - за престижното място, което са заели в работата си занапред. В учителите си те намират своите приятели, с които споделят  житейските и трудовите си постижения, търсят съвет, ако е необходимо. Това е гордост не само за СУ "Христо Ботев", но за град Нова Загора и България.
      В брой 636  на Вестник на УНСС от декември 2017г., на страница 10, се усмихва нашата Антония, вече студентка в УНСС, специалност „Журналистика“.
       Статията на Антония Георгиева за срещата на студенти от университета с г-жа Миглена Ангелова по повод новата й книга „Искрено и лично за големия VIP брат“ е вълнуваща и позитивна, каквато е самата Антония. Радващо е, че талантът й е забелязан.
       Ние се гордеем с теб Тони, пожелаваме ти успех!
 

SKM_C22718012412540-3.jpg